Personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Nässjö kommun via våra digitala medier kan komma att registreras i någon av våra myndigheters dataregister. Detta för att vi till exempel ska kunna handlägga ditt ärende, utöva tillsyn, fakturera, planera eller utvärdera vår verksamhet.

Hanteringen av personuppgifter regleras av Personuppgiftslagen, en lag som bygger på att samtycke ska inhämtas och att det ska lämnas information - det ska till exempel tydligt framgå vad som är ändamålet med hanteringen och vilka kategorier av uppgifter som behandlas.

Läs mer om Personuppgiftslagen (PuL)