Räddningstjänstförbundet anmäld till Konkurrensverket

Höglandets räddningstjänstförbund är anmäld till Konkurrensverket. Anmälaren anser att konkurrensen snedvrids då förbundet säljer brandutbildningar. Läs mer på räddningstjänstens hemsida.