Rutiner för frånvaroanmälan

När ditt barn är sjukt: Ring 0380-64 90 32 eller registrera direkt i Dexter!

För att säkerställa att vi följer skollagen vad gäller elevernas tillsyn, har vi skapat nya rutiner som är gemensamma för alla skolor. I praktiken innebär det att du ringer en talsvarstjänst och där knappar in barnets personnummer, varje dag som han/hon är sjuk. Då skapas automatiskt en frånvaroanmälan i Dexter och samtliga undervisande lärare kan se anmälan.

För att säkerställa att det är vårdnadshavaren som gjort anmälan skickas en bekräftelse per sms och mail enligt angivna uppgifter, se nedan. Gör du anmälan direkt i Dexter så skickas ingen bekräftelse.

Meddelande till vårdnadshavaren

Vid ogiltig frånvaro skickas också ett sms/mail till vårdnadshavaren. Detta sker vid det första tillfället under dagen och garanterar därmed att inget barn kan komma på villovägar utan vårdnadshavarens vetskap. Beror den ogiltiga frånvaron på att man glömt sjukanmäla, går det bra att göra anmälan i efterhand, så länge som det inte drar ut på tiden.

För att systemet ska fungera måste kontaktuppgifterna vara aktuella. Kontrollera och rätta till under rubriken ”Min Dexter” och kontaktuppgifter. Du kan dessutom välja om du endast vill få meddelanden via sms eller både e-post och sms under ”notifieringsinställningar”, se nedan. Har du inte tillgång till internet, kontaktar din skola.

Viktig nyhet - ny "orsak" att välja!

När en elev har en sen ankomst så finns det  en ”ny orsak” att välja i Dexter. Använd den för sen ankomst!  Ogiltig frånvaro används om eleven varit ogiltigt frånvarande hela lektionen.  Om eleven är noterad för sen ankomst får vårdnadshavaren detta meddelande:  
Orsak: sen  
2014-01-16 12:00  
XXXX (99XXXX)  
har noterats som ogiltigt frånvarande.
Vid sjukanmälan, ring 0380-649032.
Parkskolan

Om eleven är noterad för ogiltig frånvaro får vårdnadshavaren detta meddelande:
Orsak: Frånvaro  
2014-01-16 08:00  
XXXX (00XXXX)  
har noterats som ogiltigt frånvarande.
Vid sjukanmälan, ring 0380-649032.
Parkskolan

Får du som vårdnadshavare ett meddelande där det står "Orsak: frånvaro" finns det alltså anledning att kontakta skolan.

Har du frågor om frånvaroanmälan, kontakta Lars Edstrand, tel. 0380-51 72 22