Kommunala bolag

Det finns ett antal bolag som ägs, helt eller delvis, av Nässjö kommun inom ramen för kommunkoncernen Örnen i Nässjö AB.