Saneringen på Nässjö bangård

Inom det före detta impregneringsområdet på Nässjö bangård ska Trafikverket utföra sanering av förorenad jord och grundvatten åren 2015-2017.

Området som ska saneras har under 75 år använts för impregneringsverksamhet, med i huvudsak kreosotolja, men även Bolidensalt (koppar, krom och arsenik). Impregneringsverksamheten inom området pågick fram till 2005.

Du kan läsa mer om saneringen på Trafikverkets webbplats.