Lagar som styr kommunen

Den kommunala verksamheten är en del av den offentliga verksamhet som delas mellan stat, kommun och landsting. Kommunens verksamhet styrs av lagar som är stiftade av Sveriges riksdag.

Några av dessa lagar är kommunallagen, förvaltningslagen, sekretesslagen och skollagen. Du hittar ännu fler i menyn till vänster.

I menyn till höger hittar du externa länkar till lagtexten för respektive lag.