Skog i Nässjö kommun

Bild på skog

 

Nässjö Kommuns skog ska ha höga och långsiktiga hållbara sociala, miljömässiga och ekonomiska värden vilken är i enlighet med skogscertifieringen.

Läs mer om kommunens riktlinjer för skötsel av tätortsnära: