Runnerydsskolan

Tekniska serviceförvaltningen har gett Byggkompaniet i Nässjö AB i uppdrag att utföra om- och tillbyggnad av Runnerydsskolan, Nässjö.
Runnerydsskolan är en F-6 skola (förskoleklass till årskurs 6) och ska efter om- och tillbyggnad inrymma ca 600 elever.

Entreprenadens omfattning i stort:
-                     ombyggnad av befintlig skolbyggnad, Hus 1
-                     tillbyggnad av ny skolbyggnad i 2 st plan, Hus 2
-                     rivning av 2 st skolbyggnader, befintliga Hus 2 och Hus 4
-                     markbyggnads- och markplaneringsarbeten med ny utemiljö

Första spadtaget togs 21 januari 2016 och skolan beräknas stå klar till hösten 2018.

Februari 2017

Bild

Bild

Bild

Bild

Januari 2017

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

December 2016

Bild

Bild

Bild

Bild

November 2016

Bild

Bild

Bild

Bild

Oktober 2016

Bild

Bild

Bild

Bild

September 2016

Bild

Bild

Bild

Bild

Augusti 2016

Bild

Bild

Bild

Bild

Juli 2016

Bild

 

Bild

Bild

 

Bild

Juni 2016

Bild

Bild

Bild

Bild

Maj 2016

Bild

Bild

 

Bild

Bild

April 2016

Bild

Bild

 

Bild

Bild

Mars 2016

Bild

Bild

Bild

Bild

Februari 2016

Bild

Bild

Bild

Bild

Första spadtaget 2016-01-21

Bild

Bild