Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Bygglov och anmälan

Digital process

Idag kan du söka bygglov och göra anmälan om bygge i Nässjö kommun - helt digitalt. Detta gör du via tjänsten mittbygge.se.

Klicka på bilden så kommer du till mittbygge.se.

Sök bygglov och gör anmälan om bygge digitalt, via mittbygge.se. Klicka på bilden så öppnas mittbygge.se i ett nytt fönster.

Bygglov

Du behöver bygglov om du till exempel ska uppföra en byggnad, göra en tillbyggnad eller väsentligt ändra användningen av en byggnad. Om du bor inom så kallat detaljplanelagt område, alltså inom en tätort, och tänker riva en byggnad behöver du ett rivningslov eller göra en anmälan om rivning till oss. Om du genom schaktning eller fyllning ändrar markens höjdläge behöver du ett marklov. Det är inte alltid som bygglov behövs. Till exempel om du bor utanför tätort och sammanhållen bebyggelse eller om det handlar om mindre om- och tillbyggnader. 

Om du undrar vad som gäller i ditt område eller för just din fastighet så kan du gå till Nässjökartan, som är en ny karttjänst i Nässjö kommun, för att se vad som gäller i din detaljplan.

Kontakta samhällsplaneringskontoret så får du veta mer om vad som gäller.

Anmälan

Du behöver göra en anmälan om bygge, om du till exempel ska:

  • Utföra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens bärande delar eller avsevärt ändrar byggnadens planlösning.
  • Installera eller väsentligt ändra hiss, eldstad, rökkanal, ventilation, brandskydd eller anläggning för vattenförsörjning eller avlopp.
  • Riva en byggnad som inte är en komplementbyggnad utanför detaljplan
  • När du bygger ett Attefallshus
  • När du drar drar in vatten eller toalett i en Friggebod.

Tänk på att du behöver göra en anmälan om bygge - även om du bor utanför sammanhållen bebyggelse.

Digital process

Du söker bygglov eller gör din anmälan digitalt via e-tjänsten mittbygge.se.

Ansök eller anmäl med hjälp av blanketter

Om du inte vill/kan ansöka digitalt hittar du istället de aktuella ansökningsblanketterna för bygglov eller anmälan i vårt blankettlager.

Du kan även hämta dina blanketter direkt hos oss på samhällsplaneringskontoret. Vår besöksadress är Kyrkogatan 2A, Nässjö.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer? Du hittar våra bygglovsingenjörers kontaktuppgifter här.

Mer information om bygglov och anmälan

Du kan läsa mer om bygglov och anmälan på Boverkets hemsida. Du kan även läsa om reglerna i Boverkets broschyr "Får jag bygga?".