Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Politik och demokrati / Demokrati / Fråga dina politiker

Fråga dina politiker

Här kan du ställa frågor direkt till de representanter som partierna i fullmäktige har utsett bland sina förtroendevalda.

Fråga din politiker administreras av kommunledningskontorets informations- och sekretariatsavdelning.

Ambitionen är att du ska få ett svar inom tre arbetsdagar. Under semesterperioden i juli och augusti får du räkna med att det kan ta längre tid innan din fråga publiceras och besvaras.

Din fråga kommer att granskas innan den publiceras (frågor publiceras under kontorstid).

Riktlinjer för Fråga din politiker

Fråga din politiker är tänkt att vara en tjänst för korta och lokalt förankrade frågor. Du får gärna ställa din fråga under signatur, men vi i redaktionen behöver känna till vem du är. Riktlinjerna för hur inlägg hanteras hittar du här.

Vald kategori: Alla frågor

Inkommen: 2017-10-23
Besvarad: Nej
Kategori: 

angående vikariestopp
På den fsk vi fick plats har jag fått från chef att det inte tas in vikarier alls pga bespari...

Inkommen: 2017-10-19
Besvarad: Ja
Kategori: 

Vikariestopp förskola
Jag undrar hur tankarna går kring det vikariestopp som råder inom förskolan, i synnerhet nu n...

Inkommen: 2017-10-14
Besvarad: Ja
Kategori: 

Skatepark
Hej! Hur går det med den planerade skateparken i Nässjö? Hörde i somras att ni skulle börj...

Inkommen: 2017-10-02
Besvarad: Ja
Kategori: 

Brandskyddskontroll & Tillsyn
Kostnaden för ovanstående är just nu 945 kr inkl.grundavgiften på 250 kr. Denna kontroll och...

Inkommen: 2017-09-28
Besvarad: Ja
Kategori: 

Ska nazister få demonstrera?
Lördag 30 september 2017 kommer nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen att genomföra en tillst...

Inkommen: 2017-09-27
Besvarad: Ja
Kategori: 

Situationen i skola/förskola
Hej Undrar om det finns någon handlingsplan för att "komma upp i nivå" igen efte...

Inkommen: 2017-09-21
Besvarad: Ja
Kategori: 

Praxis i kommunen?
Jag har begärt ut dokument om skolskjuts-hållplatser utifrån trafiksäkerhetsverkets författni...

Inkommen: 2017-09-13
Besvarad: Ja
Kategori: 

Neddragningen i skolan
Är kommunen skyldig att följa skollagen och Barnkonventionen? Om så är fallet hur försvarar...

Inkommen: 2017-08-16
Besvarad: Ja
Kategori: 

Lövhults Camping
Är det meningen att lövhults camping ska vara ett boende för bara alkolister Som gör vad dom...

Inkommen: 2017-07-26
Besvarad: Ja
Kategori: 

Ang indragna bussar på linje 312 (Grimstorp)
Man vill att folk ska åka kommunalt sen drar man in bussar så resande får hitta andra lösnin...