Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Information till nyanlända om skolan

En hög med böcker och en griffeltavla där ABC står skrivet med krita.

 

Nyanlända elever och föräldrar behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige. På Skolverkets hemsida finns information som är framtagen för att presentera en grundläggande bild av den svenska skolan.

På Skolverkets hemsida hittar du information om:

  • Förskola och förskoleklass
  • Grundskola och fritidshem
  • Gymnasieskola
  • Grundsär- och gymnasiesärskola

Informationen finns på en mängd olika språk, bland annat arabiska, dari, pashto, persiska, polska, somaliska, thailändska och tigrinja. Informationen är kortfattad och behöver kompletteras i möten eller på annat sätt. Broschyrer kan beställas och är gratis.

Länk till Skolverkets information till nyanlända.

Anmälan till grundskola och gymnasiet för nyanlända elever

Anmälan till grundskola och gymnasiet för nyanlända elever i Nässjö kommun görs hos Enheten för flerspråkighet.