Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Övningsskolor/övningsförskolor i Nässjö kommun

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping genomför mellan åren 2014-2019 en försöksverksamhet med så kallade övningsskolor. HLK är ett av 15 universitet/högskolor i Sverige där försöksverksamheten bedrivs. Från 2015 till 2019 ingår Nässjö kommun i försöksverksamheten med övningsskolor. I länet medverkar också Habo och Jönköpings kommun.

Vad innebär det att vara övningsskola?

Högskolestudenter som tillhör de aktuella kommunerna och som läser på lärarutbildningen med inriktningen åk. F-3 eller åk. 4-6 gör större delen av sina VFU-perioder (verksamhetsförlagda utbildning/praktik) på en eller två övningsskolor.

Varje övningsskola/övningsförskola har tagit fram en handlingsplan innan de tar emot studenterna. Handlingsplanen visar hur skolan planerar, genomför och utvärderar sin VFU och ska fungera som ett stöd för studenten, handledaren och skolledningen.

Mål och syfte

Syftet med övningsskolorna är att höja kvaliteten i lärarutbildningen. Det övergripande målet är att skapa ett nära samarbete mellan högskolans lärare och övningsskolornas handledare.

Samma studenter återkommer till skolorna vid flera tillfällen under sina utbildningsår, och personalen på skolan får regelbundna handledarutbildningar. Genom en kombination av nära samarbete mellan högskolan och övningsskolorna, utbildade handledare och tillgång till den senaste forskningen kommer kvaliteten i lärarutbildningen höjas och bidra till att utbilda lärare och förskollärare som är ännu bättre förberedda för sin framtida yrkesroll. 

Du hittar mer information om övningsskolor/övningsförskolor på JU:s webbplats.

I Nässjö kommun ingår följande skolor och förskolor i samarbetet med övningsskola:

Skolor

Förskolor