Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Nässjö kommunarkiv

Bild

 

I kommunarkivet förvarar vi de allmänna handlingarna som de olika kommunala verksamheterna har lämnat efter sig. Vi förvarar även handlingarna från ett fåtal enskilda arkivbildare, det vill säga till exempel föreningar och företag.

I myndigheternas arkiv finns ett stort kulturav i form av den information som har skapats genom tiderna. En stor del av handlingarna bevaras för alltid och görs tillgängliga genom arkivinstitutionerna. Vi bevarar de allmänna handlingarna för att garantera rättssäkerheten och för att kunna skapa en effektiv förvaltning, för att allmänheten ska kunna vara delaktig i den demokratiska processen och för att kunna bidra till forskningen.

På de här sidorna kan du läsa mer om vad kommunarkivet gör och vad du kan hitta i arkivet.

Du har rätt att ta del av nästan allt i arkivet

I Sverige har vi Tryckfrihetsförordningen,  som ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Du har dessutom rätt att vara anonym. Det finns dock undantag, som gäller uppgifter som skyddas av sekretess. Det kan därför hända att du måste uppge vem du är för att kommunarkivets personal ska kunna ta ställning till om du får ta del av en hemlig handling.

Handlingarna som tillhör Nässjö kommunarkiv förvaras i ett slutarkiv vid Nässjö Affärsverk, med ett mindre bestånd i stadshusets källare.

 

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om kommunens arkiv? Skicka ett mejl till arkivarie John Karlsson, john.karlsson@nassjo.se eller ring kommunens växel 0380-51 80 00.