Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Esperyd by

Ännu en av Nässjöbygdens kulturhistoriskt riksintressanta miljöer är Esperyds by (på kartan Äsperyds by) i Barkeryds socken. Esperyds by ligger på gamla vägen mot Jönköping, cirka en halvmil från centralorten Nässjö. Byn representerar ett stycke levande landsbygd med bebyggelse från 1800- och 1900-talen. Utanför bebyggelsen i sydväst breder ett stort fornminnesområde ut sig; en rad järnåldersgravar, men även ett stort bronsåldersröse som antyder att byn haft kontinuerlig bebyggelse i 3000 år. Förutom bondgårdar har det funnits kvarn, såg och garveri samt ett antal torp och backstugor. De står delvis kvar och har smält in i dagens bebyggelse. Esperyds gästgiveribyggnad har flyttats och finns sedan 1950-talet i Nässjö hembygdspark. I Esperyd finns det åttakantiga missionshuset fortfarande kvar.