Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Om kommunen / Statistik / Utbildning

Utbildning

 

 Antal elever

Förskola 1-5 år

1 522

 Förskoleklass 6 år

340 

Fritidshem

1 190

Grundskola 7-16 år

3 267

Grundsärskola

38

Gymnasieskola

1 165

Gymnasiesärskola

9

Kulturskola, genomsnitt under året

ca 600

 Fristående högskolekurser

 Högskoleprogram

83 

 Yrkeshögskoleutbildning

192

 Lokalt campus

24

 Svenska för invandrare, sfi

720

 KOMVUX/Yrkesvux

661

 Lärvux

9

Du hittar vår statistik sammanställd i Korta fakta, som du kan ladda ner på sidan om kommunen.