Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Ungdomschecken

Av unga för unga!

Med ungdomschecken vill Nässjö kommun ge ungdomar en ökad möjlighet att själva anordna arrangemang eller driva projekt för unga.

Det finns 50 000 kronor att söka, årligen. Belopp som kan sökas i normala fall är 500-10 000 kr. Vid långsiktiga projekt kan även större belopp sökas. Ansökan kan skickas in kontinuerligt under året.

Syftet med ungdomschecken

  • Att göra ungdomar mer delaktiga i sin fritid och uppmuntra till engagemang som kan fortsätta även efter projekttiden.
  • Att uppmuntra ungdomar till nytänkande och till att använda sin vilja och kraft för att påverka och skapa något för andra ungdomar i Nässjö kommun.
  • Att ge ungdomar som inte är medlemmar i förening eller deltar i organiserade verksamheter möjlighet att söka små summor pengar för att förverkliga sina idéer.

Hur ansöker jag?

Läs mer om vem som kan söka och vilja projekt som kan få medel – i faktabladet som du kan ladda ner, längst ner på denna sida. Det finns också en ansökningsblankett och en budgetmall som du kan ladda ner, längst ner på denna sida. Handlingarna finns även att hämta på kultur- och fritidsförvaltningen (se kontaktperson nedan).

Ansökan lämnas till avdelning ungdom, på kultur och fritidsförvaltningen. 

Din ansökan kommer att behandlas inom fyra veckor. Efter det kontaktas du och får information om beslutet. 

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson

Marianne Granath ungdomsenheten, kultur- och fritidsförvaltningen, Nässjö
tel. 0380-51 81 72, e-post: marianne.granath@nassjo.se.

Emma Asserholt, ungdomsutvecklare, kultur och fritidsförvaltningen Nässjö,
tel. 0380 – 51 76 20, e-post: emma.asserholt@nassjo.se

Ladda ner vårt faktablad samt blankett för ansökan (pdf-filer):