Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Revisorernas granskningsrapporter

Kommunrevisionen granskar kommunens verksamheter

 

Med jämna mellanrum låter de förtroendevalda revisorerna en utomstående konsult göra särskilda granskningar av kommunens verksamhet.

Under 2017 har följande granskningar genomförts:
Under 2016 har följande granskningar genomförts:
Under 2015 har följande granskningar genomförts:
 
Under 2014 har följande granskningar genomförts:
Under 2013 har följande granskningar genomförts:
Under 2012 har följande granskningar genomförts:
Under 2011 har följande granskningar genomförts:
Under 2010 har följande granskningar genomförts:
 Under 2009 har följande granskningar genomförts: