Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär bl.a. rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten.

Offentlighetsprincipen innebär också att du har rätt att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Offentlighetsprincipen begränsas dock av Offentlighet och sekretesslagens bestämmelser för att bl.a. skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden.

Offentlighetsprincipen ingår i Tryckfrihetsförordningen och har funnits i Sverige ända sedan år 1776 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.