Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Personuppgiftslag

Kommunen hanterar stora mängder personuppgifter varje dag. Syftet med personuppgiftslagen (PuL) är att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks genom behandling av personuppgifter. 

Kommunens behandling av personuppgifter

Kommunen hanterar stora mängder personuppgifter varje dag. Syftet med personuppgiftslagen (PuL) är att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks genom behandling av personuppgifter. Många av de personuppgiftsbehandlingar som görs inom de olika verksamheterna sker med stöd av lag (till exempel socialtjänstlagen, skolagen, plan- och bygglagen). Behandlingen av personuppgifter krävs för att de kommunala myndigheterna ska kunna fullgöra sitt ansvar inom skola, förskola, bygglov, sophantering, vatten och avlopp, socialtjänst. Kommunen har som mål att alla personer vars personuppgifter någon nämnd behandlar ska informeras om det och också informeras om vilka rättigheter du har.

Dina rättigheter

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse av personuppgifter som vi behandlar om dig.

Begära registerutdrag

Nässjö kommun är indelad i flera nämnder med tillhörande förvaltningar med ansvar för olika verksamheter. Det kan därför vara svårt att veta vilken eller vilka förvaltningar som du ska vända dig till med din begäran. Därför räcker det med att du skickar din begäran till en av kommunens förvaltningar. Din begäran kommer ändå att behandlas av samtliga förvaltningar enligt kommunens rutin.

Frågor om personuppgiftsbehandling

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kommunens växel, 0380-51 80 00 eller skicka din fråga till kommunstyrelsen@nassjo.se