Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Aktuella projekt / Kvarteret Ärlan / Idéskisser/inspiration

Idéskisser/inspiration

Se möjligheterna som många och tänk visionärt! 

Vi arbetar för en levande och attraktiv stadskärna - vad behövs för att nå det?

Uppladdade bilder och underlag är bara förslag och skisser på tänkbara miljöer. Kika gärna om du vill ha några uppslag att utgå från.

Vi vill veta vad du tycker så lämna in dina synpunkter digitalt i frågeformuläret
eller maila till oss på framtidastad@nassjo.se 
eller skriv ned idéer på pappersformulär som finns runt om på kommunens medborgarkontor och bibliotek.

Du har fram till 30 april att lämna in dina förslag!

Förslagen och idéerna som kommer in ska användas som underlag i arbetet med att ta fram ett utvecklingsprogram för kvarteret Ärlan. 

Tänkbara vyer över kvarteret Ärlan

(Pdf och skisser är idématerial framtaget av arkitektföretaget Urban Design. De tre bilderna längst ned är framtagna av Nässjö kommuns samhällsplaneringskontor.)

Skisser och förslag på framtida Ärlan

 .