Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Resultat

I takt med att energisparåtgärderna genomförs kommer kommunen att mäta, analysera och utvärdera resultaten.

Övergripande finns det en besparingspotential total för hela kommunens fastighetsbestånd på:

  • 20 procent för värme
  • 21 procent för el
  • 12 procent för vatten

Besparingen på detaljnivå varierar dock i respektive fastighet.

I steg 1, 2011-2013, genomför åtgärder vid ca 30 procent av kommunens fastigheter.

Inom projektet kommer det att löpande ske uppföljning av om de utförda åtgärderna givit önskat resultat.

Här kan du ladda hem ett bildspel (pdf) med presentation av resultatet som visades för kommunens utskott I, den 1 oktober, efter genomförd första etapp.

Här kan du ta del av en sammanfattning av resultatet av projektet - i ett pressmeddelande från Schneider Electric, i september 2014.

Besparingsrapport

I pdf-filen nedan finns siffror för förbrukning 2008 och 2015. 

Förklaring av diagram:

  • Startvärdet är det som förbrukades 2008.
  • Målvärdet är projekterad förbrukning.
  • Uppmätt användning är förbrukning 2015.
  • Total besparing är resultatet av besparingen.