Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Tidplan 2011-2013

Här är planerade/genomförda åtgärder 2011:

Ängs skola

 • Installation av bergvärmepump har skett under sommaren 2011, samt demontering av oljepanna och oljetank.
 • Ny kulvert dras till förskolan Mysingen som förser den med värme från bergvärmepumpen samt befintlig elpanna demonteras och en mindre elberedare monteras för varmvatten.
 • Ny luft/luftvärmepump monteras för uppvärmning av gymnastikbyggnaden.
 • Optimering av temperaturer och drifttider.

Sandsjöfors skola

 • Installation av bergvärmepump har skett under sommaren 2011, samt demontering av befintlig oljepanna och oljetank.
 • Injustering av radiatorsystem.
 • Ombyggnad av ventilationssystem samt styrning vi luftkvalitetsgivare.
 • Utbyte av styrsystem för befintlig ventilation till nytt datoriserat system.
 • Optimering av temperaturer och drifttider.
 • Tilläggsisolering av vindsbjälklag ca 180 kvadratmeter.

Lillsjögården

 • Installation av ny bergvärmepump har skett under sommaren 2011, samt demontering av oljepanna och tank.
 • Uppkoppling av värmepumpar och värmesystem till datoriserat styr och övervakningssystem
 • Utbyte av radiatortermostater
 • Byte till effektivare fläktmotorer
 • Omprogrammering av styrsystem för värme och ventilation med nya funktioner.

Ormaryds skola

 • Installation av bergvärmepump har skett under sommaren 2011, samt demontering av befintlig oljepanna och oljetank.
 • Utbyte av alla radiatortermostater och flödesinjustering av radiatorer.
 • Tilläggsisolering av vind
 • Utbyte av ventilationsaggregat med effektivare fläktar och återvinning.

Rosenholmsskolan

 • Installation av bergvärmepump har skett under sommaren 2011, 14 hål á 200 meter har borrats på fotbollsplanen och tre värmepumpar har installerats samt demontering av oljepannorna.
 • Dessutom byts en del cirkulationspumpar. Uppkoppling av värmepumpar till datoriserat styr och övervakningssystem.
 • Byte till effektivare fläktmotorer.
 • Belysningsarmaturer och en del ljusämnen i klassrum med mera, byts ut till moderna energisnålare typer. Närvaro/frånvarostyrningar av belysning installeras.
 • Optimering av temperaturer och drifttider på ventilationsaggregat.

Skogsvallen

 •  Utbyte av belysning i Hockeyhallen

*****

För dessa fastigheter planeras åtgärder 2012-2013.

 • Järven 5, Storgatan 77. 2012-2013
 • Nyhemsskolan, Nässjö, 2012-2013
 • Norråsaskolan, Nässjö, 2012-2013
 • Ekbackagården, Nässjö, 2012-2013
 • Björkliden, Anneberg, 2012-2013
 • Malmåkra, Malmbäck, 2012-2013
 • Sandsjövik, Sandsjöfors, 2012-2013
 • Bullerbyn förskola, Nässjö, 2012-2013
 • Duvan förskola, Nässjö, 2012-2013
 • Måsen förskola 2012-2013
 • Nya Tallbacken förskola, Nässjö, 2012-2013
 • Pluto/Sparven förskola, Nässjö, 2012-2013
 • Rödluvan förskola, Nässjö, 2012-2013
 • Trollebo örskola, Forserum, 2012-2013
 • Bikupan förskola, Forserum, 2012-2013
 • Orren förskola, Malmbäck, 2012-2013
 • Vipan, Nässjö, 2012-2013
 • Stadshuset, Nässjö, 2012-2013