Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Infartstavlor

Utmed riksväg 31/40, som passerar nordväst om Nässjö tätort, har Nässjö kommun låtit montera två infartstavlor/välkomstskyltar. Den ena syns för förbipasserande som kommer från Jönköpingshållet, och den andra syns för förbipasserande som kommer från Eksjöhållet.

Skyltarna som välkomnar besökare består av en fast del med ett bildbudskap från kommunen, och en nedre del med en digital display där texten kan bytas ut fortlöpande.

Att boka den digitala displayen

De digitala infartstavlorna används till att informera om föreningars eller kommunens egna arrangemang eller evenemang där Nässjö kommun finns med som medarrangör eller samarbetspartner.

Den som vill marknadsföra ett evenemang på Nässjö kommuns infartstavlor ska förfrågan göras till kommunikationsenheten på kommunledningskontoret, som planerar och styr innehållet på tavlorna.

Evenemangen ska vara öppna för allmänheten. Det kan handla om exempelvis kultur- och sportevenemang (framförallt på riksserienivå eller högre) eller marknader. Företagsinformation, samhällsinformation annonseras inte.

Förslag på text/innehåll utformas av kommunikationsenheten i samråd med beställarna. Utrymmet är mycket begränsat (rekommendationen är två rader, cirka 20 tecken per rad).

Kommunen tar ut en administrationsavgift för annonsplatsen 2017 är priset 550 kr för 2 dagar och 1100 kr för en vecka.

Mer information

Kontakta kommunikationsenheten, kommunledningskontoret, Nässjö kommun.

Tel. 0380-51 72 49, e-post: kommunikationsenheten@nassjo.se