Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Förvaltningar

Det finns sex förvaltningar som genomför kommunfullmäktiges beslut och ser till att den dagliga verksamheten fungerar.

Barn- och utbildningsförvaltningen (BU-förvaltningen)

BU-förvaltningen arbetar med förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och fritidshem. Här jobbar framför allt lärare, förskollärare och fritidspedagoger. BU-förvaltningen har även hand om elevhälsan med specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykologer och skolläkare. Förvaltningschef är Gun-Ann Öholm Jansson, gun-ann.oholm-jansson@nassjo.se

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar med sociala frågor och omsorg av våra äldre och funktionsnedsatta. Bland annat beviljar förvaltningen ekonomiskt bistånd, gör adoptionsutredningar och hjälper människor med missbruksproblem. Socialförvaltningen utför stöd i ordinärt och särskilt boende utifrån målsättningen att ge stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte. Förvaltningschef är Mats Petersson, mats.petersson@nassjo.se. Förvaltningens funktionsbrevlåda nås via: socialforvaltningen@nassjo.se

Kommunledningskontoret (KLK)

KLK är kommunstyrelsens förvaltning. Den har bland annat hand om kommunens gemensamma och övergripande frågor så som ekonomi, information, personalfrågor och IT. Här ingår också Nässjö lärcenter med ansvar för vägledning och integration samt vuxenutbildning. KLK servar och stöttar också de förtroendevalda i besluts- och beredningsarbetet. Förvaltningschef är Karl G. Bartoll, karl.bartoll@nassjo.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur och fritidsförvaltningen har hand om kommunens alla idrottsanläggningar. De betalar bland annat ut bidrag till föreningar och ser till att kulturen i Nässjö lever. Även biblioteken och våra fritidsgårdar tillhör denna förvaltning. Förvaltningschef är Pär Jonsson, par.jonsson@nassjo.se

Samhällsplaneringskontoret

Samhällsplaneringskontoret jobbar bland annat med hälso- och miljöfrågor. Det är också hit du vänder dig om du exempelvis vill söka bygglov, anmäla att du ska installera en värmepump eller en mulltoa. Här görs också de översikts- och detaljplaner som bland annat styr markanvändningen i kommunen. Förvaltningen ansvarar också för kommunens kartmaterial. Förvaltningschef är Stefan Nilsson, stefan.nilsson@nassjo.se

Tekniska serviceförvaltningen

Tekniska serviceförvaltningen driver kommunens alla kök på skolor och äldreboenden. Städning och förvaltning av kommunens lokaler ingår också i verksamhetsområdet. Vidare svarar förvaltningen för trafikfrågor, utbyggnad av nya bostads- och industriområden samt försäljning av industri- och bostadstomter. Förvaltningschef är Ronnie Nilsson, ronnie.nilsson@nassjo.se.